Przeglądy budowlane Sławno Przegląd, Powiat Sławieński Kontrole okresowe techniczno budowlane przeprowadzamy szybko i fachowo.76-100 Rzezczypospolitej 2a Prowadzimy książki obiektów budowlanych w miejscowości Sławno. Przeglądy roczne Sławno, 5 letnie kontrole okresowe nieruchomości, oceny techniczne budynkó Sławno, ekspertyzy Wojciech Górka starosta@powiatslawno.pl starosta@powiatslawno.pl zachodniopomorskie 59 810-49-12

                          Przeglądy Okresowe Budynków

Szanowni Państwo !

Nasza strona internetowa o przeglądach obiektów budowlanych jest propozycją dla właścicieli i zarządców nieruchomości na których ciąży obowiązek dopilnowania aby budynek miał pełen komplet aktualnych protokołów z obowiązkowych kontroli.

Wszystkie zlecane nam kontrole okresowe wykonywane są przez rzetelnych inspektorów posiadających uprawnienia budowlane.

Poza przeglądami ogólnobudowlanymi wykonujemy również przeglądy instalacji sanitarnych, elektrycznych, wentylacji oraz kotłów grzewczych c.o.

Wykonujemy okresowe przeglądy  w zakresie :

  • Przeglądy budowlane półroczne Sławno
     do 30 listopada przed okresem zimowym
     do 31 maja po okresie zimowym
  • Przeglądy budowlane roczne Sławno
  • Przeglądy budowlane  5-letnie Sławno
  • Przeglądy instalacji sanitarnych Sławno
  • Przeglądy instalacji elektrycznej tzw. pomiary elektryczne Sławno

Do chwili obecnej wykonaliśmy ponad trzysta kontroli okresowych budynków i ich instalacji dla obiektów mieszkalnych, przemysławych, usługowych i magazynowych.

Gwarantujemy konkurencyjne ceny i wysoką jakość usług.

Zapraszamy dowspółpracy !

Przegląd budowlany Sławno
kontrole techniczne budynków Sławno

Kontrole okresowe budynków Przeglady budowlane Powiat Sławno Portal Sławno Miasto Sławno Przeglądy techniczne Sławno Budowlane Obowiązkowe kontrole budowlane Stan techniczny budynku Najwyższe budynki Przegląd i kontorla Budynku